top of page

Samenwerken aan slimme en duurzame mobiliteit

Top Boven

Het

laatste

nieuws

FCCP-03.jpg
Nieuws

Energy Expo

Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform met kennis van duurzame mobiliteit en brengt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar. Bij mobiliteit wordt snel gedacht aan vervoermiddelen. Dat is terecht, maar daarbij eindigt het voor ons niet. Energy Expo richt zich op duurzame oplossingen voor mens en milieu. Oplossingen die slim, praktisch en innovatief zijn. Wij helpen elkaar bij het vinden en aandragen van die oplossingen.

 

Het aandeel mobiliteit in het klimaat- en milieuvraagstuk is groot. 30 procent van onze primaire energieconsumptie is toe te rekenen aan vervoer. Dit kan volledig duurzaam en betekent dat er veel verandering nodig is. Niet alleen de voertuigen, maar ook de mensen zelf (gedrag), hun leefomgeving en niet te vergeten het milieu veranderen daarbij mee. De transitie naar duurzame mobiliteit kan sneller! Samen werken we aan een slimme en duurzame toekomst.

Over Energy Expo

Partners

'Twee weten meer dan één'. Met de partners van Energy Expo werken wij aan de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit. Dit doen we door kennis te delen, duurzame mobiliteit zichtbaar te maken en netwerken te verbinden. Wij zijn een actief platform. Dat betekent dat wij niet alleen praten,maar vooral doen. We organiseren en nemen deel aan evenementen, bijeenkomsten en projecten over duurzame mobiliteit. Wij brengen u graag contact met de partners van Energy Expo.

New Energy Coalition jpegEXTERN.jpg
HCM_logo3_zonder_beeldmerk_grijs.png
Partners

Thema's

Natuurlijk werken we samen aan hét thema 'Duurzame Mobiliteit'. Wat verstaan wij hieronder? Duurzame mobiliteit is het zo optimaal mogelijk gebruik maken van de infrastructuur (wegen, spoor en water) en de beschikbare vervoersmiddelen (fiets, bus, tram, metro, trein, auto, motor, e.d.), waarbij wordt gestreefd naar een minimale uitstoot van schadelijke gassen, minimale geluidhinder, optimale bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, leefomgeving en zekerheid van energievoorziening.

 

Energietransitie kan volgens ons enkel en alleen worden versneld door het bij elkaar brengen van de verschillende thema's en disciplines die nodig zijn om verandering tot stand te brengen. De diversiteit in het netwerk van Energy Expo vertegenwoordigt deze disciplines en zijn op hun beurt beïnvloeders van de versnelling van de transitie naar duurzame mobiliteit. Met elkaar zijn we in staat duurzame mobiliteit vooruit te brengen.

 

Wilt u meer weten over duurzame mobiliteit en onze onderliggende thema's/onderwerpen zoals waterstof, elektrisch rijden, rijden op groen gas, of heeft u vragen over subsidies, lopende (studie)projecten of aankomende bijeenkomsten/evenementen? Neem dan contact met ons op.

Uitgelicht
Contact
  • Grey LinkedIn Icon

 

Mario Sabel (voorzitter)

06 83214307

 

 

Koen Toornvliet

06 26076028

  • Grey LinkedIn Icon

Voor studenten

Het thema duurzame mobiliteit raakt vandaag, maar vooral morgen. Daarom werken wij ook samen met verschillende onderwijsinstellingen. Studenten en scholieren zijn de generatie van morgen. Energy Expo en haar partners vinden het belangrijk ook hen bij ons platform te betrekken. Dat doen wij door deel te nemen aan en het initiëren van studieprojecten en -opdrachten. Studenten doen bij Energy Expo bijvoorbeeld onderzoek naar het gedrag van mensen in relatie tot duurzame mobiliteit. Denk hierbij aan het introduceren en acceptatie van nieuwe technieken. Naast onderzoek zijn studenten van verschillende opleidingen ook praktisch bezig. Zijn ontwikkelen in samenwerking met Energy Expo duurzame voertuigen (autootjes) die in wedstrijdverband worden getest en verbeterd. Ben je student en wil je meer weten over de onze projecten? Neem dan contact met ons op.

Voor studenten
bottom of page